Univerzita Pardubice: Pozvánka do Galerie Univerzity Pardubice na výstavu: Karel Kafka - Struktury

Pozvánka do Galerie Univerzity Pardubice na výstavu: Karel Kafka - Struktury

V úterý 27. ledna v 17:00 hodin bude v Galerii Univerzity Pardubice otevřena výstava pardubického malíře Karla Kafky - Struktury.

Jak napsal k práci pardubického autora Vladimír Hanák:

Tvorba pardubického malíře Karla Kafky již dávno přerostla hranice našeho regionu a díky dlouholeté prezentaci v sousedních zemích (hlavně v Německu), může být označena za mezinárodní. Autorovy obrazy posledního období vyzařují především pozitivní inspiraci, která se projevuje tlumením základní barevné škály v kontrastu s drobnými, ale o to výraznějšími barevnými akcenty. Objevují se také složitější prvky lineární kompozice. Pokud se budete pozorně dívat, naleznete mezi obrazy tematicky příbuzné dvojice či trojice. Samotné názvy obrazů jsou určeny jen k hrubé orientaci, aby nesvazovaly divákovu fantazii. Celkový efekt Kafkových prací tak otevírá prostor pro hlubší interaktivní estetický zážitek.

Autorovu tvorbu určitě nelze považovat za konvenční. Současné Kafkovo dílo je výsledkem vývoje, který trval několik desítek let a směřoval od kubistických počátků k informelu. Informel je abstraktní malířský směr, který byl u nás během normalizace označován za projev krize buržoazní společnosti. Ve skutečnosti byl informel v době svého vzniku jednou z mnoha reakcí na vyčerpanost formy závěsného obrazu. Inspirován tímto moderním směrem dospěl malíř Karel Kafka k vlastnímu uměleckému výrazu. Dosáhl toho rozvíjením informelní tendence, kterou přesahuje experimentováním v rovině barvy. Tradiční informel používá velmi střízlivé monotonní barvy jako je černá, hnědá a odstíny šedé. Malíř Kafka naopak prokládá své obrazy strategicky umístěnými prvky pestrých barev, které divákovu fantazii vybízejí k tvůrčí spoluúčasti. Toto překvapivé použití pestrých barev a vícevrstvené struktury otevírá divákovi cestu k tomu, hledat hlubší význam obrazu a použít obraz jako inspiraci k vytvoření vlastního zážitku.

Výstava Galerie Univerzity Pardubice je umístěna ve vestibulu Univerzitní knihovny a potrvá do 30. března. Je otevřena tradičně od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Vstup je zdarma.

 

případné bližší informace k výstavě podá kurátor výstav Galerie UPa - Mgr. Lubomír Netušil, vedoucí ateliéru grafiky Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, člen Unie výtvarných umělců pardubického regionu

Aktualizoval: Tomáš Pospíchal (11. ledna 2010, 14:08)